Welkom!

Arbeidsdeskundige dienstverlening en coaching
Paul van der Straaten adviseert op het gebied van arbeidsmogelijkheden, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verzuimbeleid. Daarnaast verricht ik arbeidsdeskundige en werkplekonderzoeken zodat uw werknemers onder optimale  omstandigheden kunnen werken. Van der Straaten ADvies is uw specialist als het gaat om gecompliceerde verzuimdossiers.

“Vind altijd de juiste weg om arbeidsvraagstukken beantwoord te krijgen”

Wie ik ben?
Eerlijk, oprecht, analytisch, doortastend maar vooral menselijk. Dat vind ik belangrijk. Dit draag ik uit in mijn manier van werken. De wensen van de klant, zowel werkgever als werknemer, worden gehoord en vertaald in de best passende oplossingen. Het is belangrijk dat oplossingen gedragen en begrepen worden om hier verder uitvoering aan te kunnen geven.

Waarom ik dit werk doe?
Het is de nieuwsgierigheid naar de mens. Hoe die zijn werkzame leven invult, welke drijfveren hij heeft en hoe deze door omstandigheden (persoonlijke crisis, ongeluk, ziekte of gebrek) geblokkeerd worden. Ik merk dat het me lukt om telkens mensen het perspectief weer te laten zien. Er komt weer zon in het leven. Het wordt helder wat wel en wat niet past en kan. Doelgericht werken naar het zelf in staat zijn conclusies te trekken en besluiten te nemen in werk en in hun leven.
Als ik dat bereik is mijn missie geslaagd.

Iedere situatie is uniek en verandert voortdurend, ook de wereld om ons heen blijft nooit hetzelfde. Ik ben een ombuiger, mensen mee laten buigen met deze verandering. Op die momenten sta ik graag voor mijn klanten klaar.

Arbeidsdeskundige 
Paul van der Straaten voltooide zijn opleiding tot arbeidsdeskundige in 2000. Na een aantal jaren binnen verschillende bedrijven en voor verschillende doelgroepen (lichamelijke en/of psychische beperkingen) gewerkt te hebben heb ik mij de laatste 10 jaar gespecialiseerd in mensen met een auditieve beperking of een vorm van autisme. Nu ben ik als zelfstandig arbeidsdeskundige werkzaam binnen Van der Straaten ADvies waar ik werk voor o.a. opdrachtgevers in het MKB, arbodiensten, verzekeraars en het UWV. Ik ben zowel geregistreerd bij de SRA (stichting register arbeidsdeskundigen – registratienummer 1489) als lid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Als Van der Straaten ADvies vindt ik het belangrijk om een onafhankelijke partij te blijven.

“heeft veel kennis over zijn vak, draagt die goed over en is benaderbaar”

“Paul is relaxed in crisissituaties, is onafhankelijk en overtuigend”

Naast opdrachten als arbeidsdeskundige, coach ik zowel leidinggevenden als verzuimende medewerkers. Oplossings- en doelgericht werken met oog voor de mens, inzichten geven in persoonlijke ontwikkeling; dat is coaching bij Van der Straaten ADvies. De persoonlijke aanpak is een van de belangrijkste voorwaarden om tot een goede samenwerking en vanuit vertrouwen tot een oplossing te komen. Ieder persoon en elke situatie is anders. Van der Straaten ADvies is ervan overtuigd dat iedereen zijn/haar eigen mogelijkheden en talenten heeft.

“Paul creëert rust en relativeert”

SmallLogo