Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?
In de meeste gevallen gaan uw medewerkers vanzelf snel aan het werk. Bij langdurig verzuim is onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van de verzuimende werknemer zeer zinvol! Of als uw werknemer 1 jaar verzuimt, het zogenaamde opschudmoment, en er geen uitzicht is op werkhervatting.

Hoe werkt het?
Het arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van uw werknemer. Tijdens het onderzoek wordt de situatie geanalyseerd door gesprekken te voeren met de werkgever, de werknemer en bedrijfsarts. Zo nodig wordt een werkplekonderzoek uitgevoerd. Naast weging van de functiebelasting (mentaal en fysiek) in relatie tot de medische belastbaarheid (Functionele mogelijkhedenlijst) van de werknemer worden ook andere factoren, die van invloed kunnen zijn op het verzuim, onderzocht.
Het advies zal u handvatten geven, op welke manier u de re-integratie van uw medewerker kunt vormgeven. Het resultaat biedt duidelijkheid en perspectief, wat het re-integratieproces zal versnellen. De rapportage vormt een belangrijk document voor uw re-integratieverslag.

Ik heb ter voorbereiding van mijn onderzoek de volgende gegevens nodig:

 • korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten
 • ontstaansgeschiedenis en bedrijfsvisie
 • een actueel organogram
 • de meest voorkomende functiebeschrijvingen
 • het vereiste opleidingsniveau per functie
 • het aantal werknemers per functie
 • een overzicht van openstaande vacatures
 • een beschrijving van de functie
 • het curriculum vitae van de verzuimende werknemer

Ziekteverzuim
Bij langdurig verzuim van een medewerker is er sprake van disbalans tussen de belastbaarheid van de medewerker en de belasting in het werk. Door middel van arbeidsdeskundig onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt wat de (re-integratie)mogelijkheden voor de medewerker zijn.

 • Dossierstudie
 • Overleg met de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de medewerker
 • Een analyse van de werkplek
 • Persoonlijk gesprek met de werkgever en de werknemer
 • Advies over mogelijke aanpassingen van het eigen werk of over mogelijk passende arbeid binnen de eigen organisatie (spoor 1)
 • Advies over re-integratie 2e spoor
 • Aandacht voor de wettelijke verplichtingen (Wet verbetering Poortwachter)
 • Een uitgebreide arbeidsdeskundige rapportage