Reintegratie Advies en Begeleiding

Re-integratie

Re-integratie 2e spoor
Wanneer een werknemer langdurig ziek is en zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen, is de werkgever wettelijk verplicht om andere mogelijkheden binnen de eigen organisatie te onderzoeken (het 1e spoor). Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek uitwijst dat er in het 1e spoor geen mogelijkheden zijn, is een 2e spoor traject de aangewezen route.
Van der Straaten ADvies begeleidt de werknemer deskundig binnen het 2e spoor. Dit traject geeft uitvoering aan het re-integratieplan om de werknemer te begeleiden naar een passende functie, door middel van o.a. beroepsoriƫntatie, sollicitatie-instructies, coaching, sollicitatie- en presentatievaardigheden, jobhunting etc. Dit traject duurt maximaal een jaar waarbij er intensief contact is tussen de arbeidsdeskundige en de werknemer.

U hoeft geen gebruik te maken van de begeleiding naar plaatsing. U kunt bijvoorbeeld samen met uw werknemer op zoek gaan naar passend werk, of dit uit besteden aan iemand waar u al contacten mee heeft.

Re-integratie 3e spoor
Wanneer de werkgever Eigen Risico Drager is voor de WGA, dan blijft de werkgever voor de duur van maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Het doel van re-integratie in het 3e spoor is het vinden van passend werk voor de medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en het beperken van de kosten voor de werkgever.

Haalbaarheidsonderzoek
Als er in principe een 2e spoor traject ingezet moet worden, maar er vanwege de beperkingen, leeftijd of achtergrond van de werknemer twijfels bestaan over de haalbaarheid hiervan, kan Van der Straaten ADvies een deskundig haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.